Finda Oy – Osakkeen arvo

Täysin tarkkaa arvonmääritystä ei ole olemassakaan, vaan kaikki arvonmääritykset riippuvat arvonmäärityksessä tehdyistä lukuisista subjektiivisista oletuksista. Arvonmääritys perustuu aina jonkun näkemykseen. Varsinkin listaamattoman yrityksen arvonmääritys saattaa olla erityisen haastavaa.

Jokainen tulkitsee itse saatavilla olevaa tietoa ja tekee sen pohjalta omat johtopäätöksensä, esitetty graafi on yhteenveto keskeisistä tunnusluvuista ja niiden suhteesta toisiinsa, ei sijoitusneuvo.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Partnera Oy myi 27.5.2024 kaikki Finda oyj:n ja Telebusiness Inwest Oy:n osakkeet Rival Invest III Oy:lle ja OTC-Sijoitus Oy:lle hintaan 29,1 M€. Myynti sisälsi 100 000 suoraan ja laskennallisesti 49 000 välillisesti omistettua osaketta. Osakkeen hinnaksi tuli n. 195 €/kpl, joka sekin on varsin alhainen verrattuna yhtiön substanssi- tai vertailuarvoon. Lue lisää…

15.3.2024 myytiin julkisella huutokaupalla huutokaupat.com-sivustolla käänteisestä splitistä johtuva jakojäännös osake-erä (1 123 kpl) 184 000 € hintaan, eli 163,84 €/kpl (32,77 €/vanha osake), tämä osakkeen hinta on vain 42,4 % osakkeen substanssiarvosta ja 52,6 % osakkeen vertailuarvosta.

Substanssiarvo

Substanssiarvo on yksinkertainen ja helppo arvomääritysmenetelmä. Substanssiarvo on usein yrityksen minimihinta. Helpoimmillaan sen saa laskettua vähentämällä taseen viimeisestä luvusta kaikki velat ja jakamalla osakkeiden määrällä.

Substanssiarvona käytetään viimeisimmän hyväksytyn tilinpäätöksen tietojen mukaan laskettua arvoa.

Lopputuloksena on yrityksen substanssiarvo per yksi osake.

Vertailuarvo

Osakkeen vertailuarvo lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuudesta vähennetään kuitenkin vielä edelliseltä tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko ja ennakko-osinko (ei sijaisosinkoa). Lisäksi huomioon otetaan tilikauden päättymisen jälkeen seuraavan tilikauden aikana tapahtuneet olosuhteiden muutokset, kuten osakkeiden lukumäärän ja nimellisarvon muutokset, sulautuminen ja jakautuminen.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/osakeyhtio-ja-osuuskunta/osakkeen-matemaattinen-arvo-ja-vertailuarvo/

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/tietosuoja-ja-julkisuus/verotuksen_julkiset_tiedo/muut_julkiset_tiedo/