Findan Pienosakkaat ry:n pienkeräyslupa

Findan pienomistajat ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja lahjoituksiin, joilla voimme kattaa yhdistyksen kulut. Olemme saaneet Lounais-Suomen poliisilaitokselta pienkeräysluvan RA/2024/89, joka on voimassa 26.8.2024 saakka koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta ja sillä voimme kerätä maksimissaan 10 000 € enimmäismäärän.

Jotta voimme jatkaa ja kehittää pienomistajien edunvalvontaa sekä yhtiökokouksissa tarvittavien valtakirjojen keräämistä, toivomme mahdollisimman monen tallettavan sopivaksi katsomansa summan yhdistyksen tilille FI42 5630 0020 5654 84.

Tilille kertyvistä varoista ja niiden käytöstä on raportointivelvollisuus viranomaiselle.

Olemme kiitollisia pienestäkin tuestanne.

Findan Pienosakkaat ry

Pienkeräysluvan tiedot:

Pienkeräysnumero: RA/2024/89, voimassa 26.8.2024 saakka koko suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Keräyksen järjestäjä: Findan Pienosakkaat ry Rauma Y-tunnus 3420814 info@findanpienosakkaat.fi

Keräyksen ensisijainen tarkoitus:

  • Yhdistyksen verkkosivujen rakentaminen ja ylläpito
  • Postitus- ja viestintäkulujen kattaminen osakkaiden tavoittamiseksi ja valtakirjojen keräämiseksi

Keräyksen toissijainen tarkoitus:

  • Asiantuntijakulut
  • Kokousten järjestelykulut

Pienkeräysnumero: RA/2024/89, voimassa 26.8.2024 saakka koko suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Pienkeräyksen pankkitili: FI42 5630 0020 5654 84