Finda Oyj ei vähentänyt omistamiensa osakkeiden määrää viidesosaan

Finda Oyj on tehnyt käänteisen splitin, eli osakkeiden lukumäärän vähentämisen 1/5 kaikkien muiden osakkeiden osalta, paitsi yhtiön omistuksessa olevien osalta, joita oli yhtiökokouksen täsmäyspäivänä 213 601 kpl. Näin ei yhtiökokouksessa päätetty, eikä se ole kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, kuten kokouspöytäkirjaan on kirjattu splitin olevan.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön osakkeiden määrä (A+K) on nyt 2 894 328 kpl https://finda.fi/tietoa-osakkeesta/, kun se ennen oli 13 617 236 kpl, josta 1/5 olisi 2 723 447 kpl. Joten osakemäärä on kasvanut tämän järjestelyn seurauksena 170 881 kpl. Tämä tarkoittaa käsittääksemme sitä, että yksittäisen osakkeen osuus yhtiön taseesta on pienentynyt n. 6 prosenttia, ellei yhtiön hallussa olevia osakkeita esimerkiksi mitätöidä.

Tästä toimenpiteestä Finda ei ole mitenkään tiedottanut. Euroclearin osakeluettelossa Finda Oyj:n omistaman osakemäärän on yllättäen edelleen 213 628 kpl kun sen pitäisi yhdistämisen jälkeen olla n. 42 725 kpl.

Kysyimme Findalta, aikovatko he korjata tämän virheen. Saimme vastauksen, että yhdistäminen on toteutettu osakeyhtiölain mukaisesti, eikä sillä ole välitöntä vaikutusta osakkeen arvoon.

Jatkamme menettelyn laillisuuden tutkintaa. Tämä tapahtuma on ikävä esimerkki siitä miten tärkeää on valvoa pienosakkaiden etuja, joten otamme mielihyvin valtakirjoja vastaan kasvavassa määrin.