Finda Oyj – Yhtiökokous 28.02.2024

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, LINKKI PÄÄTÖKSIIN.

Vähemmistöosinko toteutuu, ylimääräistä tarkastusta pyydetään.

Finda Oy:n yhtiökokouksessa päätettiin tänään vähemmistöosingon maksamisesta. Yhtiön tilikauden 2023 voitosta vähemmistöosinko on yhteensä noin 700 tuhatta euroa. Osakekohtainen osinko on siten 0,052 euroa eli reilut viisi eurosenttiä.

Yhtiökokouksessa päätettiin myös, että aluehallinvirastolta pyydetään Findaan kohdistuvaa erityistä tarkastusta. Aluehallintovirasto määrää erityisen tarkastuksen, jos se katsoo tarkastukselle olevan painavia syitä.

Yhtiökokous päätti myös niin sanotusta reverse splitistä, eli osakemäärän pudottamisesta yhteen viidesosaan nykyhetkeen verrattuna. Esimerkiksi 135 vanhaa osaketta muunnetaan jo tällä viikolla 27 uudeksi osakkeeksi.

Vastaavasti osakkeen arvon pitäisi viisinkertaistua. Jos vanhasta osakkeesta on tarjottu ennen 34 euroa, uuden osakkeen arvon pitäisi samalla arvonmäärityksellä olla 170 euroa.

Kiitämme aktiivisia Findan osakkeenomistajia!

Findan pienosakkaat olivat edustettuina reilusti yli 10 prosentin ääniosuudella Finda Oy:n yhtiökokouksessa 28.2.2024. Yhdessä saamme äänemme kuuluviin.

Findan Pienosakkaat ry